Samenwerking

Met wie werken we samen tijdens jouw zwangerschap?

Tijdens je zwangerschap, de bevallingen en je kraamtijd willen wij jou de allerbeste zorg bieden. Dat mag je ook van ons verwachten. We werken daarbij samen met verschillende partners die we heel zorgvuldig selecteren. Kies jij ook voor onze zorgpartners? Dan garanderen wij dat de informatie, begeleiding en behandeling die je daar krijgt, goed op jouw wensen en onze zorg is afgestemd.

Onze samenwerkingspartners bij zwangerschapszorg:

Jij

Tijdens je zwangerschap bouwen wij een band met elkaar op. Die is belangrijk in de periode dat je zwanger bent, maar nog belangrijker op het moment dat je gaat bevallen. Dan moeten we immers samen een team vormen. Daarom ben jij een samenwerkingspartner van ons; misschien wel de voornaamste.

Ziekenhuizen Utrecht

Wij werken samen met de afdelingen Obstetrie @ Gynaecologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht en het Diakonessenhuis Utrecht. We hebben regelmatig vakinhoudelijk overleg met de gynaecologen. Zo houden wij elkaar goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de verloskunde. De lijnen zijn kort en daar heb jij ook baat bij. Als we jou tijdens de zwangerschap of de bevalling, om welke reden dan ook, moeten doorverwijzen naar de gynaecoloog, dan houden wij nauw contact met de gynaecoloog en ook met jou.

Kraamzorgorganisaties

Met verschillende kraamzorgorganisaties in de regio werken wij intensief samen. De kraamverzorgenden kennen ons en wij hen. Twee keer per jaar hebben wij regionaal overleg om zaken goed op elkaar af te stemmen. We maken afspraken, zodat jij optimale begeleiding krijgt in het kraambed en tijdens je kraamperiode.

Huisarts

Je huisarts krijgt informatie van ons over hoe het met jou en je zwangerschap gaat. Ook als er nieuwe ontwikkelingen zijn in onze praktijk, krijgt je huisarts daarvan bericht.

Zilveren Kruis

Onze praktijk maakt deel uit van het Verloskundige Samenwerkingsverband (VSV) WKZ Geboortezorg op één lijn (Utrecht). De zes VSV’s met het beste zorgaanbod in ons land (in Utrecht, Deventer, Amsterdam, Harderwijk, Beverwijk en Rotterdam) hebben een voorkeurscontract gekregen van Zilveren Kruis, omdat wij laten zien goed met elkaar samen te werken in de keten en kwalitatief goede geboortezorg te leveren. Door zorgverleners te selecteren die gegarandeerd goede zorg leveren, helpt Zilveren Kruis verzekerden om een keuze te maken voor de best passende zorg. Het voorkeurscontract is daarmee een uiting van onze kwaliteit. Ben je verzekerd bij Zilveren Kruis? Dan zullen zij onze zorg bij voorkeur bij je aanbevelen. Heb je een andere ziektekostenverzekeraar? Dan kun je het voorkeurscontract zien als een bewijs van de kwaliteit van de verloskundige zorg die je van ons mag verwachten. Het heeft verder geen enkele invloed op de vergoedingen vanuit de ziektekostenverzekering.