Aangifte doen

Binnen drie dagen na de geboorte van je kind doe je aangifte bij de burgerlijke stand van je gemeente. Is dat op een zaterdag, zondag, of algemeen erkende feestdag, dan mag je dat ook op de eerstvolgende werkdag doen.

Aangifte mogen doen: (één) van de ouders of een persoon die bij de geboorte aanwezig was. Is je kind in Zeist geboren, dan doe je aangifte bij de gemeente Zeist. Ben je bevallen in Utrecht, dan doe je dat bij de gemeente Utrecht. Voor meer informatie en openingstijden: www.zeist.nl of www.utrecht.nl