De Clomp 1912, 3704 KS Zeist
(030) 691 75 93 | info@zwangerinzeist.nl

Ons team rondom jouw zorg

Verloskundige Praktijk Zeist bestaat uit een team dat persoonlijk betrokken is bij jou, je partner en je baby. Tijdens je zwangerschap wordt één van onze verloskundige je vaste casemanager. Zij is precies op de hoogte van de ontwikkeling die jij en je baby doormaken. Zij is dan ook je vaste aanspreekpunt voor al je wensen, vragen en zorgen.

Heleen Kool

Verloskundige

BIG nr. 9008180203

Marjolein Boersma

Verloskundige

BIG nr. 79057888103

Femke Albers

Verloskundige

BIG nr. 19921079303

Dena Rikkers

Verloskundige

BIG nr. 29925001603

Daniëlle Bax

Verloskundige

BIG nr. 39924257003

Daniëlle Klijn

Verloskundige

BIG nr. 89933003403

Joan Snel

Verloskundige

BIG nr. 49926558103

Marijke Leijser

Verloskundige

BIG nr. 29052061403

Ellen Engbers

Assistente

Kim Gijsbertse

Assistente

Eveline Douma

Assistente

Miranda Vosselman

Echoscopiste

Roos Emmelot

Praktijkmanager HR

Stagiaires en verloskundigen i.o.

Naast onze vertrouwde gezichten werken er in onze praktijk regelmatig stagiaires en verloskundigen in opleiding. Zij leren het vak door met ons mee te kijken en zelfstandig handelingen te verrichten. Het kan zijn dat ze ook bij jouw bevalling of kraambed aanwezig zijn. Vind je dat geen prettig idee? Laat het dan weten aan je vaste verloskundige, zodat we daar rekening mee houden.

Waarneming

Bij drukte, vanwege ziekte, of tijdens scholingen kan het voorkomen dat er tijdelijk een waarneemster bij ons werkt.

Deelname aan onderzoeken

Van tijd tot tijd nemen we deel aan onderzoeken. Daarmee verbeteren we de kwaliteit van verloskunde en alles wat daarmee samenhangt. Dus ook onze eigen zorg. Op het moment dat er onderzoeken lopen, waarbij je betrokken bent, laten we je dat uiteraard weten.

Momenteel kun je deelnemen aan

 

Moeders van Morgen – Medicijngebruik in de zwangerschap

 

Pride studie

Shape

VeCaS project

Binnen onze praktijk doen wij mee aan het VeCaS-project. Met dit project worden gegevens verzameld om meer inzicht te krijgen in het verloop van de zwangerschap, de baring en het kraambed. Als VeCaS-praktijk vragen we je om toestemming te geven voor deelname aan dit project.

Meer informatie over het VeCaS lees je hier

 1. Doel van het VeCaS-project
  Momenteel registreren verloskundigen gegevens in een digitaal cliëntendossier, zoals:
  • het verloop van zwangerschapsconsulten met bloeddruk,
  • gewicht,
  • urineonderzoek,
  • ligging en groei van de baby,
  • contactmomenten tijdens de bevalling,
  • gegevens over het aantal weeën,
  • het verloop van de ontsluiting,
  • het verloop van voeding in het kraambed
  • het herstel van de kraamvrouw (fysiek en psychisch).In combinatie met gegevens over de werksituatie van de zwangere vrouw en haar partner, opleiding, etniciteit, burgerlijke staat en religie kunnen deze gegevens waardevolle inzichten bieden in het verloop van zwangerschap, baring en kraambed, mits deze gegevens eenduidig en betrouwbaar worden gerapporteerd. Doel van het VeCaS-project is het realiseren van een systeem om gegevens over het normale beloop van zwangerschap, baring en kraambed eenduidig en betrouwbaar te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. De meeste gegevens worden echter niet gebruikt voor onderzoek.Het VeCaS-project wordt uitgevoerd door Lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht en afdeling Midwifery Science van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) en Amsterdam UMC, locatie VUmc. De toetsingscommissie (MEC) van azM/UM heeft beoordeeld dat dit onderzoek niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.
 2. Wat meedoen inhoudt
  Deelname aan het VeCaS-project betekent dat je bij de eerste zwangerschapscontrole aangeeft of je gegevens verzameld mogen worden. Dit geef je aan bij je verloskundige of de praktijkassistente. Indien je hiervoor toestemming geeft, dien je bijgevoegd toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Deelname aan het VeCaS-project is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die je krijgt van de verloskundige. Ook als je geen toestemming geeft, zal dit geen invloed hebben op de zorg die je van je verloskundige ontvangt.
 3. Mogelijke voor- en nadelen
  Je hebt zelf geen voordeel of nadeel door mee te doen aan dit onderzoek
 4. Niet meedoen of tussentijds stoppen met het onderzoek
  Je beslist zelf of je meedoet aan het VeCaS-project. Ook kun je tussentijds besluiten om te stoppen. Je hoeft niet te zeggen waarom je stopt. Wel moet je dit melden aan je verloskundige. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het VeCaS-project.
 5. Gebruik en bewaren van uw gegevens
  Alle gegevens die voor het VeCaS-project worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld. In publicaties over het onderzoek wordt je naam niet vermeld. De gegevens worden gecodeerd verstrekt aan de betrokken onderzoekers van het Lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht en de afdeling Midwifery Science van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) en Amsterdam UMC.
 6. Geen vergoeding voor meedoen
  Voor het meedoen aan dit onderzoek krijg je geen (onkosten)vergoeding.
 7. Heb je vragen?
  Bij vragen kun je contact opnemen met je verloskundige.