Continue begeleiding bij de bevalling

Wat verstaan wij onder continue begeleiding?

  • het bieden van professionele begeleiding, emotionele en praktische ondersteuning van jou als barende en je partner
  • het zorg dragen voor een optimale communicatie en het maken van afspraken met de verloskundige (waaronder duidelijke afspraken/belinstructies bij haar afwezigheid)
  • het versterken van de kracht van jou als barende vrouw en je partner, gericht op verzorgende en coachende ondersteuning
  • het ondersteunen van het opvangen van de weeën, geven van adviezen waardoor er een prettige omgeving ontstaat en jij als barende vrouw om kan gaan met de pijn. Zij kan dit ondersteunen met ontspanning- en ademhalingsoefeningen, massages en het adviseren van verschillende houdingen

Continue begeleiding kan thuis, in het ziekenhuis of in een geboortecentrum door een kraamverzorgende geboden worden. Bij voorkeur wordt de mogelijkheid al tijdens het intake huisbezoek en de zwangerschap besproken.

Het aantal uren waarin continue begeleiding voorafgaande aan de bevalling wordt geboden door de kraamverzorgende, gaat niet ten koste van het totaal aantal uren kraamzorg in het kraambed.