Eerste verloskundig aanspreekpunt / Casemanager

Optimale zorg rondom jouw zwangerschap en casemanagement. Hieronder lees je wat het is en wat dit voor jou betekent.

Om met een team van 5 verloskundigen toch persoonlijke zorg te kunnen bieden, krijgt iedere zwangere een casemanager toegewezen. De casemanager is één van de verloskundigen van het team. Je ziet haar vaker dan de andere verloskundigen, zij coördineert de zorg rondom jouw zwangerschap. Op die manier speelt zij een belangrijke rol in de continuïteit van de zorg rondom jouw zwangerschap.

wat is de rol van de casemanager?

De casemanager is jouw aanspreekpunt. Je wensen en verwachtingen ten aanzien van je zwangerschap en de bevalling bespreek je met haar tijdens de diverse controles. Samen stellen jullie een zorgplan op en bespreken we je bevalplan.

Wat bespreekt zij dan:

 • heb je een cursus gevolgd?
 • hoe kijk je tegen de bevalling aan?
 • waar wil je bevallen?
 • hoe wil je bevallen?
 • heb je speciale wensen t.a.v. de bevalling?
 • is er behoefte aan pijnstilling?

Je casemanager houdt overzicht over onderzoeken en consulten bij andere zorgverleners (bijvoorbeeld bij de gynaecoloog). De casemanager vraagt bij je huisarts en eventueel andere zorgverleners informatie op die relevant is voor jouw zwangerschap. Is verwijzing naar het ziekenhuis nodig, dan blijft je casemanager contactpersoon voor onze praktijk.

Hoe werkt het in de praktijk?
Je ziet je casemanager in ieder geval:

 • bij de eerste intake en de eerstvolgende afspraak
 • bij 24 weken
 • bij de controle rond de 33e week om je bevalplan te bespreken
 • minimaal 1 keer in de laatste vier weken van de zwangerschap
 • in het kraambed of bij de nacontrole 6 weken na de bevalling. Deze afspraak kan ook bij de verloskundige die de bevalling begeleid heeft

Vanaf de 16e week en op andere zwangerschapscontroles kom je ook op controle bij de overige verloskundigen van het team. Zo leer je ze vóór de bevalling allemaal kennen. Dit vinden we belangrijk omdat één van de verloskundigen van het team de bevalling zal begeleiden.