Rol van de kraamverzorgende

De rol van de kraamverzorgende in het kort.

De kraamverzorgende richt zich na de bevalling op het creëren van rust in het gezin, waardoor het geestelijke en fysieke herstel van jou als kraamvrouw en de integratie van jullie kind in jullie gezin wordt bevorderd.

Ook helpt de kraamverzorgende het zelfvertrouwen van jou als moeder en jouw partner te vergroten. Zo kunnen jullie na de kraamperiode als gezond, zelfstandig en zelfredzaam gezin verder.

Kraamzorg is gericht op het bieden van praktische zorg, ondersteuning, instructie en voorlichting aan de moeder, haar partner en haar kind. Kraamzorgorganisaties bieden naast intake, huisbezoek , assistentie bij de bevalling en kraamzorg in het kraambed, ook continue begeleiding tijdens de bevalling (ook wel vervroegde inzet of vervroegde partusassistentie genoemd).