Verloskundigen i.o. en onderzoek

Stagaires en verloskundigen in opleiding (i.o.)

Soms ontmoet je tijdens het verloskundig spreekuur in onze praktijk een stagiare of verloskundige in opleiding. Dat zou ook kunnen bij je bevalling of in het kraambed. Zij leren het vak door met ons mee te kijken en zelfstandig handelingen te verrichten. Vind je de aanwezigheid van een student minder prettig? Laat het dan weten aan je vaste verloskundige, zodat we er rekening mee kunnen houden.

Onderzoeken

Van tijd tot tijd nemen we deel aan onderzoek. Dat vinden we belangrijk, omdat we daarmee de verloskunde en alles wat daarmee samenhangt voortdurend kunnen (helpen) verbeteren. Als er onderzoeken lopen in onze praktijk, brengen we je daarvan op de hoogte.

 

VeCaS-project (Verloskundig Casusregistratie Systeem)

 

Beste cliënt,

 

Binnen onze praktijk doen wij mee aan het VeCaS-project. In deze informatiebrief willen wij u uitleggen wat dit project inhoudt en willen wij uw toestemming voor deelname aan dit project vragen. Lees deze informatie rustig door en laat ons weten als u nog vragen heeft.

 

1. Doel van het VeCaS-project

Momenteel registreren verloskundigen in de eerstelijn gegevens in een digitaal cliëntendossier. Een groot deel van de gegevens worden niet gebruikt voor onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn: het verloop van zwangerschapsconsulten met bloeddruk, gewicht, urineonderzoek, ligging en groei van de baby, contactmomenten tijdens de bevalling, gegevens over het aantal weeën, het verloop van de ontsluiting, het verloop van voeding in het kraambed en het herstel van de kraamvrouw (fysiek en psychisch). In combinatie met gegevens over de werksituatie van de zwangere vrouw en haar partner, opleiding, etniciteit, burgerlijke staat en religie kunnen deze gegevens kunnen waardevolle inzichten bieden in het verloop van zwangerschap, baring en kraambed, mits deze gegevens eenduidig en betrouwbaar worden gerapporteerd. Doel van het VeCaS-project is het realiseren van een systeem om gegevens over het normale beloop van zwangerschap, baring en kraambed eenduidig en betrouwbaar te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek.

Het VeCaS-project wordt uitgevoerd door Lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht en afdeling Midwifery Science van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) en Amsterdam UMC, locatie VUmc. De toetsingscommissie (MEC) van azM/UM heeft beoordeeld dat dit onderzoek niet onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt.

2. Wat meedoen inhoudt

Deelname aan het VeCaS-project betekent voor u dat u bij de eerste zwangerschapscontrole aangeeft bij uw verloskundige of de praktijkassistente of uw gegevens verzameld mogen worden. Indien u hiervoor toestemming geeft, dient u bijgevoegd toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Deelname aan het VeCaS-project is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de door u te ontvangen zorg van de verloskundige. Ook als u geen toestemming geeft, zal dit geen invloed hebben op de zorg die u van uw verloskundige ontvangt.

3. Mogelijke voor- en nadelen

U heeft zelf geen voordeel of nadeel van meedoen aan dit onderzoek

4.Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het VeCaS-project. Deelname is vrijwillig.

Doet u mee aan het project? Dan kunt u zich altijd bedenken. U mag tijdens het project stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit melden aan uw verloskundige. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het VeCaS-project.

5. Gebruik en bewaren van uw gegevens

Alle gegevens die voor het VeCaS-project verzameld worden, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden gecodeerd verstrekt aan de betrokken onderzoekers van het Lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht en de afdeling Midwifery Science van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) en Amsterdam UMC, locatie VUmc. Onbevoegde buitenstaanders kunnen niet bij uw persoonlijke gegevens komen. In publicaties over het onderzoek zult u uw naam niet terugvinden.

6.Geen vergoeding voor meedoen

Voor het meedoen aan dit onderzoek krijgt u geen (onkosten)vergoeding.

7.Heeft u vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw verloskundige.